قدرت الله فیضی

اینجانب قذرت الله فیضی ولد رحمت الله فیضی از سال (۱۳۹۶) منحیث مدیر مالی و مدیر فروشات در شرکت آسایش باختر نوین  وظیفه اجرا می نمایم.

جزئیات تماس
شماره تلفن
0795001614 / 0700817092 / 0781720320 / 0202214280
آدرس
بین چهار راهی حاجی یعقوب و انصاری روبروی مارکیت برگ طلایی / between char rahi haji yaqoob and ansari infront of golden leaf business center
پست الکترونیک
Info@abn.af